Aanleveren informatie ondernemers 't Spieker

Middels onderstaand formulier kunt u informatie doorgeven over uw organisatie. Deze wordt getoond op de  aankomende website van ‘t Spieker.
Vul de informatie zo compleet mogelijk en correct in. Het is mogelijk om in een latere fase nog extra informatie toe te voegen. 

Wat willen wij graag ontvangen?
– informatie over uw organisatie zoals adres, openingstijden, telefoon en website.
– afbeeldingen (max 3), bijvoorbeeld foto’s van uw team of kantoor. Deze kunnen ook later worden toegezonden.